03/10/2013

Khi người học trò sẵn sàng, người thầy xuất hiện ngay.
Ngay khi trăn trở việc làm sao nuôi dưỡng tốt nhất “con chim” trong tay mình thì nhận được ngay lời giải đáp.
Xin cảm ơn cuộc đời, cảm ơn tất cả những bài học, kiến thức, con người mà tôi được học mỗi ngày.
Xin cảm ơn những giây phúc được cười thoải mái, cảm ơn những ý tưởng tuyệt vời đang đên giúp tôi hoàn thành ước mơ của mình.
Tôi đã sẵn sàng, nguồn lực đang đến, tôi đón nhận bằng sự trân trọng và thấu hiểu từ bên trong. xin cảm ơn.
Khi có thể thấu hiểu lí do vì sao mình cần nhiều tiền và tiền tạo nên những giá trị gì thì tiền cũng tự tới.
Bài học biết ơn những điều mình nhận và hạnh phúc cho đi những điều mình có là bài học hạnh phúc lớn nhất mà tôi có được.
Cảm ơn mọi biến cố cuộc đời đến vói tôi và những bài học tôi đã học được từ nó.
Xin cảm ơn.

Trả lời