04/08/2013

Hôm nay, ngày đầu tiên con gái lớn đi sh hướng đạo. Con gái vào nhi đoàn Sao khuê của ld Nguyễn Trãi, nàng thút thít, bẽn lẽn sau lưng ba Tường nên Chị Nâu Liễu phán cho một câu “đây không phải con nhà nòi mà là con lai rồi”. Nàng cũng chơi được khá lâu, nước mắt lưng tròng, thấy mẹ dắt em đằng xa đi lại như vớ được phao bỏ tay ba chạy lại mẹ liền. Hi vọng tuần sau tốt hơn hôm nay. Chị Nâu khoái cô em hơn nhưng phải chờ thêm 01 năm nữa mới đủ chuẩn “ngoại lệ” vì nàng mới 2 tuổi thôi.

Trả lời