06/03/2014

Có một người bạn đã từng hỏi mình

B: Ai là người em yêu nhất

T:(suy nghĩ)

B: Ai là người khi em vui, người đó vui cùng em?

T: (suy nghĩ)

B:Ai là người khi em khóc, người đó khóc cùng em?

T: (suy nghĩ)

B:EM

Có đôi khi trong cuộc sống người ta thường nghĩ MÌNH có Trách Nhiệm Yêu Thương một ai đó hơn CHÍNH MÌNH nhưng thật ra ĐIỀU GÌ MÌNH CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC CHO NGƯỜI KHÁC NẾU MÌNH KHÔNG BIẾT YÊU THƯƠNG, CHĂM SÓC CHÍNH MÌNH?????

Mình đã từng NGHĨ VÀ LÀM vì cảm xúc và niềm vui của người khác nhưng cái mình nhận lại thay vì nhìn thấy người khác HẠNH PHÚC thì họ lại KHÓ CHỊU và MỆT MỎI. Bây giờ mình đã hiểu và hành động khác đi nên MÌNH và NGƯỜI KHÁC đều HẠNH PHÚC và TỰ DO. Mình đã nhận được giá trị tuyệt vời này từ một khóa học mà một người bạn giới thiệu cho mình. Xin cảm ơn!

Trả lời