06/03/2014

Thay đổi

Một trong những nỗi sợ to lớn của con người là SỰ THAY ĐỔI, nó lấy của mình sự an toàn, dễ chịu với những gì mình đang có. Nhưng nếu không thay đổi thì bằng cách nào chúng ta trưởng thành được? Nếu không phải bây giờ thì lúc nào bạn tin rằng mình đã sẵn sàng cho những thay đổi lớn trong cuộc đời mình.

Mặc dù mỗi ngày trôi qua đều đem lại cho mình nhiều sự kiện và bài học mới cho cái mục tiêu mà mình đặt ra cho năm nay nhưng đôi lúc cũng tự hỏi “MÌNH ĐÃ SẴN SÀNG CHƯA?”. Chấp nhận và hành động liên tục để đi tới mục tiêu thôi.

Trả lời