11/05/2014

Kết thúc khóa Nlp được vài ngày. Mỗi lần tham gia khóa học xong cuộc sống của mình luôn có nhiều xáo trộn, càng ngày càng nhanh nhưng lúc nào cũng kết thúc bằng kết quả “mọi việc tốt đẹp hơn mỗi ngày theo một cái rất thú vị”. Hôm nay là ngày mà mình mong đợi suốt 7 năm.

Tạm biệt Sài Gòn hôm nay, Hà Nội chào đón mình nhé.

Chúc mọi người ngày mới tuyệt vời.

Trả lời