11/09/2012

Đừng bao giờ chuyện nhỏ xé ra cho to, cuộc đời đẹp lắm, cứ đơn giản là hạnh phúc rồi.

Nếu bạn thấy nhiều điều không chân thật ở những con ng bạn từng tôn trọng thì cũng chẳng sao, thế mới là đời, chỉ cần biết một điều quan trọng là mỗi ng tạo nên giá trị bản thân của chính họ, gieo nhân nào gặp quả đó ngay thôi.

Trả lời