13/04/2013

Tuần qua mình đã làm nhiều công việc mà mình ấp ủ rất lâu nhưng nay mới quyết tâm mà làm, không sợ khó, không e ngại bất cứ điều gì hết và cũng không ai có thể cản đường mình. Mong mọi việc tốt đẹp nhất sẽ đến.

Lúc nào mình được tặng chứ cũng bóc phải câu ” MẤT CÁI NÀY THÌ TẤT PHẢI ĐƯỢC CÁI KIA” 07 năm rồi giờ mới hiểu ý nghĩa của nó.

Trả lời