13/08/2013

Thử sức mình bằng việc tham dự CEO chapter BNI sáng nay. Nơi này đầy những cơ hội và giúp mình học được rất nhiều thứ. Mình nhận ra rằng đâu là những điều mình chưa hoàn thiện, và khi mình quyết định có mặt nơi đây là lúc mình biết cần phải làm gì để hòa nhập và phát triển.

Bắt đầu ngày mới đầy may mắn!

Trả lời