14/01/2014

TÌNH YÊU THƯƠNG

Có khi ai đó làm tổn thương bạn vì họ nghĩ bạn làm tổn thương họ vì một lí do nào đó. Vậy bạn có nên buồn không? KHÔNG, hãy cảm ơn họ vì điều đó để bạn có dịp nhìn lại chính mình.

Tình yêu thương thật sự không cần lời nói, bạn bình an và yêu thương họ là đủ. Không ai có thể thay đổi được sự thât, vì bản chất nó vốn vậy.

I LOVE YOU

IM SORRY,

PLEASE FORGIVE ME

THANK YOU

CHÚC CẢ NHÀ MỘT TUẦN MỚI TRÀN ĐẦY NĂNG LƯỢNG

Trả lời