29/11/2013

Sáng nay là một ngày tuyệt vời. Dậy sớm đi bộ ra công viên, có quá chừng hoạt động bổ ích ở đó như đi bộ nè, nhịp điệu nè, dancing nè, đá cầu, đánh võ……..mình chọn cho mình được môn thể thao buổi sáng rồi, thích ơi là thích.
Mỗi ngày có 24 giờ, dù mưa hay nắng thì cũng bình an luôn luôn mọi người nhé. Đời đẹp lắm, do cách ta nhìn mà thôi.

Trả lời