Con đường Pháp Bảo

Câu chuyện 10 năm trước về con đường theo Pháp Bảo

10 năm trước: khi được mở cánh cửa của năng lực chữa lành, thấu thị có thể nhìn lấy linh hồn, có thể giao tiếp với linh hồn cả người và động vật, những năng lực để có thể trở nên quyền lực thật sự, sức mạnh để biết những thứ người khác không biết, được du hành trở lại các kiếp sống trước, biết rõ mình từng là ai, có thể làm những gì và nó rất rất hấp dẫn thì mình đã làm 1 việc đó là đứng trước Tam Bảo trong nhà để NGUYỆN rằng:

“Xin cho con đóng lại tất cả năng lực này nếu nó khiến con lại mắc lại những sai lầm cũ và lầm lạc trong cõi khổ, hại người và vô minh hoặc nếu đây là Bài học kiếp này xin Người dạy con cách dùng những năng lực này theo Chánh Pháp, theo con đường của ánh sáng Như Lai”

Câu chuyện 10 năm sau về con đường theo Pháp Bảo

10 năm sau: tìm được Ân Sư, tìm được con đường của Như Lai, được sự hướng dẫn của Ánh Sáng và nó sẽ được mô tả là: để tìm thấy ánh sáng Chân Thật của Như Lai bạn phải đi qua một hành trình gọi là trở về – đi qua những thứ đã qua trong một năng lượng thuần khiết của sự chân thật để Nghe, Thấy và Cảm rất rõ ràng về Sự Thật của khổ, Nguồn gốc của khổ, Xả ly khỏi khổ với quyết tâm như 1 Nguyện Lực lớn và cuối cùng là Con đường để diệt khổ – con đường của Như Lai. Con đường của chúng ta đi phải qua 4 chặng rõ ràng, mạch lạc và chân thật.

Để tìm thấy con đường, bạn có thể bắt đầu bằng Nguyện và Nuôi dưỡng tâm Chân Thật cho đến tận cùng sẽ được nhìn thấy sự thật.

con-duong-phap-bao
Con đường của Thịnh Vượng, Tự Tại, Thong Dong một cách bền vững sáng soi đầy Ánh Sáng là con đường chỉ ai đã đi qua mới Thấy Biết Rõ.

Nhiều người nhìn thấy Bề Ngoài cuộc sống đầy hạnh phúc, may mắn, phước lành của người khác nhưng Sự thật là Bên Trong họ đang đi một hành trình đầy Thử Thách, Cam Go và nhiều nước mắt, đau đớn, có khi đến tận cùng của ranh giới muốn từ bỏ hoặc chết đi mà chỉ có chính mình phải tự đi qua, không ai có thể đi thay được.

Và Sự Thật là con đường của Thịnh Vượng, Tự Tại, Thong Dong một cách bền vững sáng soi đầy Ánh Sáng là con đường như thế và chỉ ai đã đi qua mới Thấy Biết Rõ.

#thongdonghome #MaiTue  


Mai Diễm Thúy – Hãy để yêu thương dẫn lối

Fanpage: https://www.facebook.com/maidiemthuy.phunutinhthuc

Website: https://maidiemthuy.com/

Messenger: https://m.me/MaiDiemThuy.Official

Youtube: https://www.youtube.com/@MaiDiemThuyOfficial

Trả lời